Archivo de la etiqueta: vaticano

QUE VER E FACER EN ROMA

O  imprescindible de Roma.

Rome
Roma

Por sorte, desta vez chego a unha cidade de Italia sen o coche. Os recordos que teño de conducir por este país non son nada bos. Desta vez vou sentado na primeira fila do bus que nos trae do aeroporto e podo ver o tráfico sen participar nel. Vexo como o conductor do autobús da mil bocinazos mentres fala polo móbil, e como discuten un tipo dun coche con outro dunha moto que case chocan. Un turista que vai preto de mi dime: It’s Italy!

Está claro que Roma non é un lugar para o transporte privado, pero si é un sitio estupendo para pasear…e sobre todo para ver o mellor da historia do imperio romano e do renacemento. Porque neste senso Roma está cheo das mellores pegadas destas épocas.

 

San Angelo Castle
O Castelo de San Angelo

O máis destacado dos restos romanos son o Foro e o Coliseo, que están tan preto un do outro que de feito para a entrada úsase o mesmo tíquet. No primeiro deles pódese ver os restos do que era o centro da antigua cidade, como varios edificios, templos, arcos,…así como as residencias imperiais e o estadio no Monte Palatino contiguo ó Foro. E do Coliseo que vou decir que non se sepa xa: o gran anfiteatro romano cun aforo dunhas 50000 persoas, unha espectacular obra de enxeñería de 2000 anos de antigüedade.

 

Colosseo
Coliseo

Ó carón do Foro e Coliseo tamén están os restos dos Foros Imperiais e do Mercado de Trajano, así como a fermosísima Columna de Trajano. Cun pouco de imaxinación, aquí é doado retroceder no tempo.

Pero non todos os restos romanos da cidade están preto do Coliseo. A non moita distancia están as Termas de Caracalla e o Templo de Vesta, e na parte máis céntrica da cidade o impresionante Panteón, de visita obrigada (e gratuita), aínda que só sexa para contemplar a cúpula dende o interior.

 

Trajan's Market
Mercado de Trajano
Trajan's Column
Columna de Trajano
Pedra da Verdade
Pedra da Verdade

Pero a gran época dorada de Roma non foi só durante o Imperio Romano, tamén foi a cuna do Renacemento. O mellor lugar de ver pegadas desta época, e da idade noderna, é facer unha visita ata a Cidade do Vaticano e as fontes da cidade.

 

Saint Peter's Square
Praza de San Pedro

Cidade do Vaticano é un estado de menos de medio quilómetro cadrado situado na parte oeste de Roma, máis aló do Rio Tiber, pero a un paso do centro. De obrigada visita son os Museos Vaticanos, coa impresionante Capilla Sixtina, e a Basílica e Praza de San Pedro. Recomendo tamén subir ata a cúpula da Basílica (sempre que non se padeza de claustrofofia, nin medo ás alturas e non importe subir uns cantos centos de escaleiras) para así gozar dunhas fabulosas vistas de Roma.

 

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Roma dende a cúpula da Basílica de San Pedro

E despois de ver ruinas e museos hai que pasear. Camiñar moito polo centro e descubrir as impresionantes prazas como Nabona, Spagna, Popolo, …. ou a famosísima Fontana di Trevi.

 

Nabona Square
Piazza Nabona
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

O dito ata aquí é o imprescindible de Roma: Restos romanos, o Vaticano, as prazas e as fontes… Pero esta é unha cidade con tanta historia que en calquer parte da mesma se poden atopar lugares interesantes, como o Museo Borghese, as Catacumbas, ou o Barrio do Trastévere e moitos máis. Tamén pode ser interesante unha pequena excursión ata as ruinas de Ostia Antica, para ver a cidade anexa ó porto da antiga Roma. Todo depende do tempo e das ganas que se teña de ver máis historia.

 

Ostia Antica
Ostia Antica

E para rematar, repito o consello que dou sempre ós interesados en viaxar a calquer destino, e que penso que é imprescindible para coñecer ben os sitios a onde se viaxa,: Despois de ver todos os lugares de interés, hai que misturarse coa xente local nos seus bares, restaurantes, etc… que se poden recoñecer perfectamente porque non hai apenas turistas neles. Son mellores e máis baratos, e ademais é menos probable que te timen ó cobrar, algo que por desgracia é bastante común en Italia.

 

Popolo Square
Piazza di Popolo

Se desexas máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUE VER Y HACER EN ROMA

Lo imprescindible de Roma.

Rome
Roma

Por suerte, esta vez llego a una ciudad de Italia sin el coche. Los recuerdos que tengo de conducir por este país no son nada buenos. Esta vez voy sentado en la primera fila del bus que nos trae del aeropuerto y puedo ver el tráfico sin participar en él. Veo como el conductor del autobús da mil bocinazos mientras habla por el móvil, y como discuten un tipo de un coche con otro de una moto que casi chocan. Un turista que va cerca de mi me dice: It’s Italy!

Claro está que Roma no es un lugar para el transporte privado, pero sí es un sitio estupendo para pasear…y sobre todo para ver lo mejor de la historia del imperio romano y del renacimiento. Porque en este sentido Roma está lleno de las mejores huellas de estas épocas.

 

San Angelo Castle
El Castillo de San Angelo

Lo más destacado de los restos romanos son el Foro y el Coliseo, que están tan cerca uno del otro que se usa el mismo tíquet para la entrada. En el primero de ellos se pueden ver los restos del que era el centro de la antigua ciudad, con varios edificios, templos, arcos,…así como las residencias imperiales y el estadio en el Monte Palatino, contiguo al Foro. Y del Coliseo que voy decir que no se sepa ya: el gran anfiteatro romano con un aforo de unas 50000 personas, una espectacular obra de ingeniería de 2000 años de antigüedad.

 

Colosseo
Coliseo

A un lado del Foro y Coliseo también están los restos de los Foros Imperiales y del Mercado de Trajano, así como la hermosísima Columna de Trajano. Con un poco de imaginación, aquí es fácil retroceder en el tiempo.

Pero no todos los restos romanos de la ciudad están cerca del Coliseo. A no mucha distancia están las Termas de Caracalla y el Templo de Vesta, y en la parte más céntrica de la ciudad el impresionante Panteón, de visita obligada (y gratuita), aunque sólo sea para contemplar la cúpula desde el interior.

 

Trajan's Market
Mercado de Trajano
Trajan's Column
Columna de Trajano
Pedra da Verdade
Piedra de la Verdad

Pero la gran época dorada de Roma no fue sólo durante el Imperio Romano, también fue la cuna del Renacimiento. El mejor lugar de ver huellas de esta época, y de la edad noderna, es hacer una visita hasta la Ciudad del Vaticano y las fuentes de la ciudad.

 

Saint Peter's Square
Plaza de San Pedro

Ciudad del Vaticano es un estado de menos de medio kilómetro cuadrado situado en la parte oeste de Roma, más allá del Río Tiber, pero a un paso del centro. De obligada visita son los Museos Vaticanos, con la impresionante Capilla Sixtina, y la Basílica y Plaza de San Pedro. Recomiendo también subir hasta la cúpula de la Basílica (siempre que no se padezca de claustrofofia, ni miedo a las alturas y no importe subir unos cuantos cientos de escaleras) para así disfrutar de unas fabulosas vistas de Roma.

 

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Roma desde la cúpula de la Basílica de San Pedro

Y después de ver ruinas y museos hay que pasear. Caminar mucho por el centro y descubrir las impresionantes Plazas como Nabona, Spagna, Popolo, …. o la famosísima Fontana di Trevi.

 

Nabona Square
Piazza Nabona
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

Lo dicho hasta aquí es lo imprescindible de Roma: Restos romanos, el Vaticano, las plazas y las fuentes… Pero esta es una ciudad con tanta historia que en calqueira parte de la misma se pueden encontrar lugares interesantes, como el Museo Borghese, las Catacumbas, o el Barrio del Trastévere y muchos más. También puede ser interesante una pequeña excursión hasta las ruinas de Ostia Antica, para ver la ciudad anexa al puerto de la antigua Roma. Todo depende del tiempo y de las ganas que se tenga de ver más historia.

 

Ostia Antica
Ostia Antica

Y por último, repito el consejo que doy siempre a los interesados en viajar la cualquier destino, y que pienso que es imprescindible para conocer bien los sitios a donde se viaja: Después de ver todos los lugares de interés, hay que mezclarse con la gente local en sus bares, restaurantes, etc… que se pueden reconocer perfectamente porque no hay apenas turistas en ellos. Son mejores y más baratos, y además es menos probable que te timen al cobrar, algo que por desgracia es bastante común en Italia.

 

Popolo Square
Piazza di Popolo

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUE VER E FAZER EM ROMA

O melhor de Roma.

Rome
Roma

Esta vez chego a uma cidade da Itália sem o carro. Os recordos que tenho de conduzir por este país não são nada bons. Esta vez vou sentado na primeira fila do autocarro que nos traz do aeroporto e posso ver o trânsito sem participar nele. Vejo como o motorista dá mil buzinaços enquanto fala pelo telemóvel, e como discutem um condutor de um carro com outro de uma mota que quase chocam. Um turista que vai perto de mi diz-me: It’s Italy!

E certo que Roma não é um lugar para o transporte privado, mas sim é um sítio estupendo para passear…e sobretudo para ver o melhor da história do império romano e do Renascimento. Porque neste senso Roma está cheio das melhores pegadas destas épocas

 

San Angelo Castle
O Castelo de San Angelo

O mais destacado dos restos romanos são o Fórum e o Coliseu, que estão tão perto um do outro que de facto para a entrada usa-se o mesmo bilhete. No primeiro deles pode-se ver os restos do que era o centro da antigua cidade, como vários edifícios, templos, arcos,…assim como as residências imperiais e o estádio no Monte Palatino contiguo ao Fórum. E do Coliseu que vou dizer: o grande anfiteatro romano com um aforo de umas 50000 pessoas, uma espectacular obra de engenharia de 2000 anos de antigüedade.

 

Colosseo
Coliseu

Perto do Fórum e Coliseu também estão os restos dos Fórum Imperiais e do Mercado de Trajano, assim como a formosa Coluna de Trajano. Com um pouco de imaginação, aqui é singelo retroceder no tempo.

Mas não todos os restos romanos da cidade estão perto do Coliseu. A não muita distância estão as Termas de Caracala e o Templo de Vesta, e na parte mais céntrica da cidade o impressionante Panteão, de visita obrigada (e gratuita), sobre tudo para contemplar a cúpula desde o interior.

 

Trajan's Market
Mercado de Trajano
Trajan's Column
Coluna de Trajano
Pedra da Verdade
Pedra da Verdade

Mas a grande época dourada de Roma não foi só durante o Império Romano, também foi o Renascimento. O melhor lugar de ver pegadas desta época, e da idade noderna, é fazer uma visita até a Cidade do Vaticano e as fontes da cidade.

 

Saint Peter's Square
Praça de Sao Pedro

Cidade do Vaticano é um estado de menos de médio quilómetro quadrado situado na parte oeste de Roma, atravessando o Rio Tiber, mas a um passo do centro. Ali hai que visitar os Museus Vaticanos, com a impressionante Capela Sistina, e a Basílica e Praça de São Pedro. Recomendo também subir até a cúpula da Basílica (sempre que não se padeça de claustrofobia, nem medo às alturas e não importe subir uns quantos centos de escadas) para assim gozar de umas fabulosas vistas de Roma.

 

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Roma desde a cúpula da Basílica de Sao Pedro

E depois de ver ruinas e museus há que passear. Caminhar muito pelo centro e descobrir as impressionantes Praças como Nabona, Spagna, Popolo, …. ou a famosa Fontana di Trevi.

 

Nabona Square
Piazza Nabona
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

Esto é o imprescindível de Roma: Restos romanos, o Vaticano, as praças e as fontes… Mas esta é uma cidade com tanta história que em qualquer parte da mesma podem-se encontrar lugares interessantes, como o Museu Borghese, as Catacumbas, ou o Bairro do Trastévere e muitos mais. Também pode ser interessante uma pequena excursión até as ruinas de Ostia Antica, para ver a cidade anexa ao porto da antiga Roma. Tudo depende do tempo e a vontade de ver mais história.

 

Ostia Antica
Ostia Antica

E para rematar, repito o conselho que dou sempre aos interessados em viajar a qualquer destino, e que eu acho que é imprescindível para conhecer bem os sítios a onde se viaja,: Depois de ver todos os lugares de interesse, misturarse com os romanos nos seus bares, restaurantes, etc… que se podem reconhecer perfeitamente porque não há quase turistas neles. São melhores e mais baratos, e além disso é menos provável que te enganhem ao cobrar, algo que lamentavelmente é bastante comum na Itália.

 

Popolo Square
Piazza di Popolo

Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es

THINGS TO SEE AND DO IN ROMA

The best things to see and do in Rome.

Rome
Rome

Fortunately, this time I arrived to one city of Italy without car. My experience driving in this country isn’t good. Roma isn’t a place for the private transport, but it’s a fantastic city for to walk…and see the best of the history during The Roman Empire or Renaissance.

San Angelo Castle
San Angelo Castle

The most important remains of Romans Empire are the Forum and Colosseum. In the Forum you can see the ruins of the old Roman city, with several buildings, temples, arcs, … and the Imperial residences and the stadium in the Palatine Hill, near to the Forum. And everybody knows the Colosseum, the enormous Roman amphitheatre with capacity for about 50000 persons.

Colosseo
Colosseum

Near to the Forum and Colosseum are the remains of the Imperial Forum and the Trajan’s Market, and the beautiful Trajan’s Column , and if you walk a little, you can see the Baths of Caracalla, the Temple of Vesta and the impressive Pantheon, in the centre of the city. In this places, It’s very easy to return 2000 years with our imagination.

Trajan's Market
Trajan’s Market
Trajan's Column
Trajan’s Column

6_pedradaverdade

Other important period in Rome was the Renaissance. You can enjoy their best monuments in the Vatican City and in the centre of Rome.

Saint Peter's Square
Saint Peter’s Square

Vatican City has 0.45 km² and it’s located in the west side of Rome, near to the River Tiber. There, you must visit the Vatican Museums (with the impressive Sistine Chapel), The Basilica and the Saint Peter’s Square. Besides, I recommend you to ascent to the Dome and contemplate the views of Rome.

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Views from the Dome of Saint Peter’s Basilica

And after seeing ruins and museums, you must walk around the city centre and discover the famous squares like Nabona, Spagna, Popolo,… and the Fontana di Trevi.

Nabona Square
Nabona Square
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

And this is the essential of Rome: The Romans ruins, Vatican city, squares and fountains, but if you want to see more history, you can find other places like Borghese Museum, the Catacumbas, The Trastevere, etc…or you can visit the ruins of Ostia Antica, the old Roman harbour near to Rome.

Ostia Antica
Ostia Antica

Finally, I always recommend that if you want to know a place you must be more time with the local people in their bars, restaurants, etc… you can recognize this places because there aren’t many tourists inside. Besides, they are cheaper and the possibility of you could be cheated decrease a lot (unfortunately, it’s quite common in Italy).

Popolo Square
Popolo Square

If you want more information, say anything or you see a mistake in my translation, you can write a comment or send an e-mail to cabonorte2009@hotmail.es