QUE VER E FACER EN ROMA

O  imprescindible de Roma.

Rome
Roma

Por sorte, desta vez chego a unha cidade de Italia sen o coche. Os recordos que teño de conducir por este país non son nada bos. Desta vez vou sentado na primeira fila do bus que nos trae do aeroporto e podo ver o tráfico sen participar nel. Vexo como o conductor do autobús da mil bocinazos mentres fala polo móbil, e como discuten un tipo dun coche con outro dunha moto que case chocan. Un turista que vai preto de mi dime: It’s Italy!

Está claro que Roma non é un lugar para o transporte privado, pero si é un sitio estupendo para pasear…e sobre todo para ver o mellor da historia do imperio romano e do renacemento. Porque neste senso Roma está cheo das mellores pegadas destas épocas.

 

San Angelo Castle
O Castelo de San Angelo

O máis destacado dos restos romanos son o Foro e o Coliseo, que están tan preto un do outro que de feito para a entrada úsase o mesmo tíquet. No primeiro deles pódese ver os restos do que era o centro da antigua cidade, como varios edificios, templos, arcos,…así como as residencias imperiais e o estadio no Monte Palatino contiguo ó Foro. E do Coliseo que vou decir que non se sepa xa: o gran anfiteatro romano cun aforo dunhas 50000 persoas, unha espectacular obra de enxeñería de 2000 anos de antigüedade.

 

Colosseo
Coliseo

Ó carón do Foro e Coliseo tamén están os restos dos Foros Imperiais e do Mercado de Trajano, así como a fermosísima Columna de Trajano. Cun pouco de imaxinación, aquí é doado retroceder no tempo.

Pero non todos os restos romanos da cidade están preto do Coliseo. A non moita distancia están as Termas de Caracalla e o Templo de Vesta, e na parte máis céntrica da cidade o impresionante Panteón, de visita obrigada (e gratuita), aínda que só sexa para contemplar a cúpula dende o interior.

 

Trajan's Market
Mercado de Trajano
Trajan's Column
Columna de Trajano
Pedra da Verdade
Pedra da Verdade

Pero a gran época dorada de Roma non foi só durante o Imperio Romano, tamén foi a cuna do Renacemento. O mellor lugar de ver pegadas desta época, e da idade noderna, é facer unha visita ata a Cidade do Vaticano e as fontes da cidade.

 

Saint Peter's Square
Praza de San Pedro

Cidade do Vaticano é un estado de menos de medio quilómetro cadrado situado na parte oeste de Roma, máis aló do Rio Tiber, pero a un paso do centro. De obrigada visita son os Museos Vaticanos, coa impresionante Capilla Sixtina, e a Basílica e Praza de San Pedro. Recomendo tamén subir ata a cúpula da Basílica (sempre que non se padeza de claustrofofia, nin medo ás alturas e non importe subir uns cantos centos de escaleiras) para así gozar dunhas fabulosas vistas de Roma.

 

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Roma dende a cúpula da Basílica de San Pedro

E despois de ver ruinas e museos hai que pasear. Camiñar moito polo centro e descubrir as impresionantes prazas como Nabona, Spagna, Popolo, …. ou a famosísima Fontana di Trevi.

 

Nabona Square
Piazza Nabona
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

O dito ata aquí é o imprescindible de Roma: Restos romanos, o Vaticano, as prazas e as fontes… Pero esta é unha cidade con tanta historia que en calquer parte da mesma se poden atopar lugares interesantes, como o Museo Borghese, as Catacumbas, ou o Barrio do Trastévere e moitos máis. Tamén pode ser interesante unha pequena excursión ata as ruinas de Ostia Antica, para ver a cidade anexa ó porto da antiga Roma. Todo depende do tempo e das ganas que se teña de ver máis historia.

 

Ostia Antica
Ostia Antica

E para rematar, repito o consello que dou sempre ós interesados en viaxar a calquer destino, e que penso que é imprescindible para coñecer ben os sitios a onde se viaxa,: Despois de ver todos os lugares de interés, hai que misturarse coa xente local nos seus bares, restaurantes, etc… que se poden recoñecer perfectamente porque non hai apenas turistas neles. Son mellores e máis baratos, e ademais é menos probable que te timen ó cobrar, algo que por desgracia é bastante común en Italia.

 

Popolo Square
Piazza di Popolo

Se desexas máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUE VER Y HACER EN ROMA

Lo imprescindible de Roma.

Rome
Roma

Por suerte, esta vez llego a una ciudad de Italia sin el coche. Los recuerdos que tengo de conducir por este país no son nada buenos. Esta vez voy sentado en la primera fila del bus que nos trae del aeropuerto y puedo ver el tráfico sin participar en él. Veo como el conductor del autobús da mil bocinazos mientras habla por el móvil, y como discuten un tipo de un coche con otro de una moto que casi chocan. Un turista que va cerca de mi me dice: It’s Italy!

Claro está que Roma no es un lugar para el transporte privado, pero sí es un sitio estupendo para pasear…y sobre todo para ver lo mejor de la historia del imperio romano y del renacimiento. Porque en este sentido Roma está lleno de las mejores huellas de estas épocas.

 

San Angelo Castle
El Castillo de San Angelo

Lo más destacado de los restos romanos son el Foro y el Coliseo, que están tan cerca uno del otro que se usa el mismo tíquet para la entrada. En el primero de ellos se pueden ver los restos del que era el centro de la antigua ciudad, con varios edificios, templos, arcos,…así como las residencias imperiales y el estadio en el Monte Palatino, contiguo al Foro. Y del Coliseo que voy decir que no se sepa ya: el gran anfiteatro romano con un aforo de unas 50000 personas, una espectacular obra de ingeniería de 2000 años de antigüedad.

 

Colosseo
Coliseo

A un lado del Foro y Coliseo también están los restos de los Foros Imperiales y del Mercado de Trajano, así como la hermosísima Columna de Trajano. Con un poco de imaginación, aquí es fácil retroceder en el tiempo.

Pero no todos los restos romanos de la ciudad están cerca del Coliseo. A no mucha distancia están las Termas de Caracalla y el Templo de Vesta, y en la parte más céntrica de la ciudad el impresionante Panteón, de visita obligada (y gratuita), aunque sólo sea para contemplar la cúpula desde el interior.

 

Trajan's Market
Mercado de Trajano
Trajan's Column
Columna de Trajano
Pedra da Verdade
Piedra de la Verdad

Pero la gran época dorada de Roma no fue sólo durante el Imperio Romano, también fue la cuna del Renacimiento. El mejor lugar de ver huellas de esta época, y de la edad noderna, es hacer una visita hasta la Ciudad del Vaticano y las fuentes de la ciudad.

 

Saint Peter's Square
Plaza de San Pedro

Ciudad del Vaticano es un estado de menos de medio kilómetro cuadrado situado en la parte oeste de Roma, más allá del Río Tiber, pero a un paso del centro. De obligada visita son los Museos Vaticanos, con la impresionante Capilla Sixtina, y la Basílica y Plaza de San Pedro. Recomiendo también subir hasta la cúpula de la Basílica (siempre que no se padezca de claustrofofia, ni miedo a las alturas y no importe subir unos cuantos cientos de escaleras) para así disfrutar de unas fabulosas vistas de Roma.

 

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Roma desde la cúpula de la Basílica de San Pedro

Y después de ver ruinas y museos hay que pasear. Caminar mucho por el centro y descubrir las impresionantes Plazas como Nabona, Spagna, Popolo, …. o la famosísima Fontana di Trevi.

 

Nabona Square
Piazza Nabona
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

Lo dicho hasta aquí es lo imprescindible de Roma: Restos romanos, el Vaticano, las plazas y las fuentes… Pero esta es una ciudad con tanta historia que en calqueira parte de la misma se pueden encontrar lugares interesantes, como el Museo Borghese, las Catacumbas, o el Barrio del Trastévere y muchos más. También puede ser interesante una pequeña excursión hasta las ruinas de Ostia Antica, para ver la ciudad anexa al puerto de la antigua Roma. Todo depende del tiempo y de las ganas que se tenga de ver más historia.

 

Ostia Antica
Ostia Antica

Y por último, repito el consejo que doy siempre a los interesados en viajar la cualquier destino, y que pienso que es imprescindible para conocer bien los sitios a donde se viaja: Después de ver todos los lugares de interés, hay que mezclarse con la gente local en sus bares, restaurantes, etc… que se pueden reconocer perfectamente porque no hay apenas turistas en ellos. Son mejores y más baratos, y además es menos probable que te timen al cobrar, algo que por desgracia es bastante común en Italia.

 

Popolo Square
Piazza di Popolo

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUE VER E FAZER EM ROMA

O melhor de Roma.

Rome
Roma

Esta vez chego a uma cidade da Itália sem o carro. Os recordos que tenho de conduzir por este país não são nada bons. Esta vez vou sentado na primeira fila do autocarro que nos traz do aeroporto e posso ver o trânsito sem participar nele. Vejo como o motorista dá mil buzinaços enquanto fala pelo telemóvel, e como discutem um condutor de um carro com outro de uma mota que quase chocam. Um turista que vai perto de mi diz-me: It’s Italy!

E certo que Roma não é um lugar para o transporte privado, mas sim é um sítio estupendo para passear…e sobretudo para ver o melhor da história do império romano e do Renascimento. Porque neste senso Roma está cheio das melhores pegadas destas épocas

 

San Angelo Castle
O Castelo de San Angelo

O mais destacado dos restos romanos são o Fórum e o Coliseu, que estão tão perto um do outro que de facto para a entrada usa-se o mesmo bilhete. No primeiro deles pode-se ver os restos do que era o centro da antigua cidade, como vários edifícios, templos, arcos,…assim como as residências imperiais e o estádio no Monte Palatino contiguo ao Fórum. E do Coliseu que vou dizer: o grande anfiteatro romano com um aforo de umas 50000 pessoas, uma espectacular obra de engenharia de 2000 anos de antigüedade.

 

Colosseo
Coliseu

Perto do Fórum e Coliseu também estão os restos dos Fórum Imperiais e do Mercado de Trajano, assim como a formosa Coluna de Trajano. Com um pouco de imaginação, aqui é singelo retroceder no tempo.

Mas não todos os restos romanos da cidade estão perto do Coliseu. A não muita distância estão as Termas de Caracala e o Templo de Vesta, e na parte mais céntrica da cidade o impressionante Panteão, de visita obrigada (e gratuita), sobre tudo para contemplar a cúpula desde o interior.

 

Trajan's Market
Mercado de Trajano
Trajan's Column
Coluna de Trajano
Pedra da Verdade
Pedra da Verdade

Mas a grande época dourada de Roma não foi só durante o Império Romano, também foi o Renascimento. O melhor lugar de ver pegadas desta época, e da idade noderna, é fazer uma visita até a Cidade do Vaticano e as fontes da cidade.

 

Saint Peter's Square
Praça de Sao Pedro

Cidade do Vaticano é um estado de menos de médio quilómetro quadrado situado na parte oeste de Roma, atravessando o Rio Tiber, mas a um passo do centro. Ali hai que visitar os Museus Vaticanos, com a impressionante Capela Sistina, e a Basílica e Praça de São Pedro. Recomendo também subir até a cúpula da Basílica (sempre que não se padeça de claustrofobia, nem medo às alturas e não importe subir uns quantos centos de escadas) para assim gozar de umas fabulosas vistas de Roma.

 

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Roma desde a cúpula da Basílica de Sao Pedro

E depois de ver ruinas e museus há que passear. Caminhar muito pelo centro e descobrir as impressionantes Praças como Nabona, Spagna, Popolo, …. ou a famosa Fontana di Trevi.

 

Nabona Square
Piazza Nabona
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

Esto é o imprescindível de Roma: Restos romanos, o Vaticano, as praças e as fontes… Mas esta é uma cidade com tanta história que em qualquer parte da mesma podem-se encontrar lugares interessantes, como o Museu Borghese, as Catacumbas, ou o Bairro do Trastévere e muitos mais. Também pode ser interessante uma pequena excursión até as ruinas de Ostia Antica, para ver a cidade anexa ao porto da antiga Roma. Tudo depende do tempo e a vontade de ver mais história.

 

Ostia Antica
Ostia Antica

E para rematar, repito o conselho que dou sempre aos interessados em viajar a qualquer destino, e que eu acho que é imprescindível para conhecer bem os sítios a onde se viaja,: Depois de ver todos os lugares de interesse, misturarse com os romanos nos seus bares, restaurantes, etc… que se podem reconhecer perfeitamente porque não há quase turistas neles. São melhores e mais baratos, e além disso é menos provável que te enganhem ao cobrar, algo que lamentavelmente é bastante comum na Itália.

 

Popolo Square
Piazza di Popolo

Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es

THINGS TO SEE AND DO IN ROMA

The best things to see and do in Rome.

Rome
Rome

Fortunately, this time I arrived to one city of Italy without car. My experience driving in this country isn’t good. Roma isn’t a place for the private transport, but it’s a fantastic city for to walk…and see the best of the history during The Roman Empire or Renaissance.

San Angelo Castle
San Angelo Castle

The most important remains of Romans Empire are the Forum and Colosseum. In the Forum you can see the ruins of the old Roman city, with several buildings, temples, arcs, … and the Imperial residences and the stadium in the Palatine Hill, near to the Forum. And everybody knows the Colosseum, the enormous Roman amphitheatre with capacity for about 50000 persons.

Colosseo
Colosseum

Near to the Forum and Colosseum are the remains of the Imperial Forum and the Trajan’s Market, and the beautiful Trajan’s Column , and if you walk a little, you can see the Baths of Caracalla, the Temple of Vesta and the impressive Pantheon, in the centre of the city. In this places, It’s very easy to return 2000 years with our imagination.

Trajan's Market
Trajan’s Market
Trajan's Column
Trajan’s Column

6_pedradaverdade

Other important period in Rome was the Renaissance. You can enjoy their best monuments in the Vatican City and in the centre of Rome.

Saint Peter's Square
Saint Peter’s Square

Vatican City has 0.45 km² and it’s located in the west side of Rome, near to the River Tiber. There, you must visit the Vatican Museums (with the impressive Sistine Chapel), The Basilica and the Saint Peter’s Square. Besides, I recommend you to ascent to the Dome and contemplate the views of Rome.

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica
Views from the Dome of Saint Peter’s Basilica

And after seeing ruins and museums, you must walk around the city centre and discover the famous squares like Nabona, Spagna, Popolo,… and the Fontana di Trevi.

Nabona Square
Nabona Square
Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

And this is the essential of Rome: The Romans ruins, Vatican city, squares and fountains, but if you want to see more history, you can find other places like Borghese Museum, the Catacumbas, The Trastevere, etc…or you can visit the ruins of Ostia Antica, the old Roman harbour near to Rome.

Ostia Antica
Ostia Antica

Finally, I always recommend that if you want to know a place you must be more time with the local people in their bars, restaurants, etc… you can recognize this places because there aren’t many tourists inside. Besides, they are cheaper and the possibility of you could be cheated decrease a lot (unfortunately, it’s quite common in Italy).

Popolo Square
Popolo Square

If you want more information, say anything or you see a mistake in my translation, you can write a comment or send an e-mail to cabonorte2009@hotmail.es

QUE VER E FACER EN BERLÍN

O mellor de Berlín

The Branderburg Gate
A Porta de Branderburgo

Cando o GPS do meu coche ainda marcaba máis de 20 quilómetros para o centro de Berlín, xa entrara nos arredores da cidade, o que me daba a idea da extensión que ocupa a mesma. Pero a pesar da suas dimensións quedei moi sorprendido polo pouco tráfico e pola cantidade de sitio onde aparcar. Non sei se será pola boa planificación que caracteriza ós alemáns ou porque non conducín en horas punta, pero teño que recoñecer que non perdín nin un segundo en atascos en Berlín e ademais vin moito sitio onde aparcar (non podo decir o mesmo doutras cidades alemanas).

A Trabant in Berlin
Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para percorrer a cidade o coche non é a mellor solución. Berlín conta cunha boa rede de transporte público que facilita moito a visita, ainda que eu penso que a mellor forma de moverse por Berlín é a bicicleta. Nós levábamos as nosas, pero alí hai moitos lugares onde alugar unhas bicis.

Spee River
Rio Spree

Ainda que non é tan fermosa coma outras cidades europeas, Berlín gustoume porque é historia contemporánea pura. Ademais, non existe outro lugar onde se poda ver a diferencia tan evidente entre o bloque oriental (DDR) e occidental, e iso que xa fai máis de 20 anos da caída do muro que dividiu a cidade en dous durante case 30 anos.

.

The Wall
O Muro

O máis interesante da capital alemana para min é todo o relacionado coa división da cidade polo antigo muro e con Berlín Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museo da DDR son exemplos puros da historia recente da cidade, así como a impresionante Fernsehturm ou torre de telecomunicacións, todo un símbolo do bloque oriental, visible dende case toda a cidade. Tamén son famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall
Por aquí pasaba o muro
DDR traffic lights
Semáforo da DDR
DDR traffic lights
Semáforo da DDR
In The Wall
Brecha no Muro
The East Side Gallery
East Side Gallery

Ainda que xa pasaron máis de 20 anos da reunificación, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, con avenidas amplas e enormes bloques de edificios de formigón. Pero Berlín ten máis que restos da antiga DDR que merecen ser visitados, coma a Porta de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz , así coma fermosos lugares á beira do Río Spree. Tamén é recomendable dar unha volta pola rua máis céntrica, a Unter den Linden e pola Illa dos Museos.

Karl Marx Avenue
Avenida de Karl Marx
Memorial who died crossing the river
Memorial polos mortos cruzando o Rio Spree

Pero como dende o meu punto de vista só unha pequena parte de viaxar é ver museos, o mellor para disfrutar de Berlín é pasear, imaxinarse a sua historia polos restos que podemos ver no presente e frecuentar os moitos bares da cidade para tomar unhas boas cervexas alemanas. Se buscamos sitios onde non hai moitos turistas, podemos atopar sitios onde comer e beber cantidade e calidade sen gastar moitos cartos. Sen dúbida, esto e a sua pegada da historia recente son o mellor de Berlín.

Berlin and the River Spee
Berlín e o Rio Spree

Se desexas máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUÉ VER Y HACER EN BERLÍN

Lo mejor de Berlín

The Branderburg Gate
La Puerta de Branderburgo

Cuando el GPS de mi coche aún marcaba más de 20 kilómetros para el centro de Berlín, ya había entrado en las afueras de la ciudad, lo que me daba la idea de la extensión que ocupa la misma. Pero a pesar de sus dimensiones quedé muy sorprendido por el poco tráfico y por la cantidad de sitio donde aparcar. No sé si será por la buena planificación que caracteriza a los alemanes o porque no conduje en horas punta, pero tengo que reconocer que no perdí ni un segundo en atascos en Berlín y además vi mucho sitio donde aparcar (no puedo decir lo mismo de otras ciudades alemanas)

A Trabant in Berlin
Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para recorrer la ciudad el coche no es la mejor solución. Berlín cuenta con una buena red de transporte público que facilita mucho la visita, aunque pienso que la mejor forma de moverse por Berlín es la bicicleta. Nosotros llevábamos las nuestras, pero allí hay muchos lugares donde alquilar unas bicis.

Spee River
Rio Spree

Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia contemporánea pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro que dividió la ciudad en dos durante casi 30 años.

.

The Wall
El Muro

Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo el relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones, todo un símbolo del bloque oriental, visible desde casi toda la ciudad. También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall
Por aquí pasaba el muro
DDR traffic lights
Semáforo de la DDR
DDR traffic lights
Semáforo de la DDR
In The Wall
En el Muro
The East Side Gallery
East Side Gallery

Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver por toda la antigua parte este de la ciudad, con avenidas amplias y enormes bloques de edificios de hormigón. Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo, el Bundestag o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spree. También es recomendable dar una vuelta por la calle más céntrica, la Unter den Linden, y por la Isla de los Museos.

Karl Marx Avenue
Avenida de Karl Marx
Memorial who died crossing the river
Memorial por los muertos cruzando el Rio Spree

Pero como desde mi punto de vista sólo una pequeña parte de viajar es ver museos, lo mejor para disfrutar de Berlín es pasear, imaginarse su historia por los restos que podemos ver en el presente y frecuentar los muchos bares de la ciudad para tomar unas buenas cervezas alemanas. Si buscamos sitios donde no hay muchos turistas, podemos encontrar sitios donde comer y beber cantidad y calidad sin gastar mucho dinero. Sin duda, esto y su huella de la historia reciente son lo mejor de Berlín.

Berlin and the River Spee
Berlín y el Rio Spree

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUE VER E FAZER EM BERLIM

O melhor de Berlim

The Branderburg Gate
A Porta de Branderburgo

Quando o GPS do meu carro ainda marcava mais de 20 quilómetros para o centro de Berlim, já entrara nos arredores da cidade, o qual indicava-me a extensão que ocupa a mesma. Mas apesar da suas dimensões fiquei muito surpreendido pelo pouco trânsito e pela quantidade de sítio onde estacionar. Não sei se será pelo bom planeamento que caracteriza aos alemães ou porque não conduzi em horas de muito trânsito, mas tenho que reconhecer que não perdi nem um segundo em atascos em Berlim e ademais vim muito sítio onde estacionar (não posso decir o mesmo de outras cidades alemãs).

A Trabant in Berlin
Um Trabant em Berlim

Mas claro está que para percorrer a cidade o carro não é a melhor solução. Berlim conta com uma boa rede de transporte público que facilita muito a visita, ainda que eu penso que a melhor forma de mover-se por Berlim é a bicicleta. Nós levavamos as nossas, mas lá há muitos lugares onde alugar umas bicis.

Spee River
Rio Spree

Ainda que não é tão formosa coma outras cidades européias, gostei de Berlim porque é história contemporânea pura. Ademais, não existe outro lugar onde se poda ver a diferença tão evidente entre o bloco oriental (DDR) e ocidental, e isso que já faz mais de 20 anos da queda do muro que dividiu a cidade em dois durante quase 30 anos.

.

The Wall
O Muro

O mais interessante da capital alemana para mim é a divisão da cidade pelo antigo muro e com Berlim Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museu da DDR são exemplos puros da história recente da cidade, assim como a impressionante Fernsehturm ou torre de telecomunicações, todo um símbolo do bloco oriental, visível desde quase toda a cidade. Também são famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall
Aqui passava o muro
DDR traffic lights
Semáforo da DDR
DDR traffic lights
Semáforo da DDR
In The Wall
No Muro
The East Side Gallery
East Side Gallery

Ainda que já passaram mais de 20 anos da reunificação, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, com avenidas amplas e enormes blocos de prédios de betão. Mas Berlim tem mais que restos da antiga DDR que também merecem ser visitados, coma a Portão de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz , assim coma formosos lugares na beira do Rio Spree. Também é recomendable passear pela rua mais céntrica, a Unter den Linden, e pela Ilha dos Museus.

Karl Marx Avenue
Karl Marx Avenue
Memorial who died crossing the river
Memorial dos mortos atravessando o Rio Spree

Mas como desde o meu ponto de vista só uma pequena parte de viajar é ver museus, o melhor para gozar de Berlim é passear, imaginar-se a sua história pelos restos que podemos ver no presente e frequentar os muitos bares da cidade para tomar umas boas cervejas alemanas. Se buscamos sítios onde não há muitos turistas, podemos encontrar sítios onde comer e beber quantidade e qualidade sem gastar muito dinheiro. Sem dúvida, esto e a sua pegada da história recente são o melhor de Berlim.

Berlin and the River Spee
Berlin e o Rio Spree

Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es

THINGS TO SEE AND DO IN BERLIN

The best things to see and do in Berlin

The Branderburg Gate
The Branderburg Gate

When the satnav of my car marked over twenty kilometers to the center of Berlin, I entered into the surroundings of the city. But although Berlin is an enormeus place, I was surprised because there wasn’t too much traffic and a lot of place to park.

A Trabant in Berlin
A Trabant in Berlin

But I don’t recomend you visit the city by car. Berlin has an excellent public transport, although I think that the best option is to take or rent a bicycle.

Spee River
Spee River

There are many cities in Europe most beautiful than Berlin, but I like this town because it has very interesating contemporany history. There isn’t another place where you can see the differences between west and east (DDR) side in the same city.

The Wall
The Wall

The East Side Gallery, Check Point Charlie or the DDR Museum are an interesting examples where you can return several years, when the city was divided by the wall. Besides, you will find other remains for the ancient comunist period in the east side like the Fernsehturm, his wide avenues, many enormeus buildings of concrete and the curious traffic lights Ampelmännchen.

Here was The Wall
Here was The Wall
DDR traffic lights
DDR traffic lights
DDR traffic lights
DDR traffic lights
In The Wall
In The Wall
The East Side Gallery
The East Side Gallery

But Berlin has more things than DDR remains. Everybody knows the Brandenburg Gate, the Bundestag or the very modern Postdamer Platz. Besides you can walk around the central street Under der Linden, the places near the Spee River or the Island of Museums.

Karl Marx Avenue
Karl Marx Avenue
Memorial who died crossing the river
Memorial who died crossing the river

But I always recomend that if you want to know a place you musn’t be too much time in museums and you must be more time in bars. Therefore, if you want to enjoy Berlin, Imagine the contemporany history in his steets, walk by the city centre and have a delicious German beer in their bars (and choose bars with local people!)

Berlin and the River Spee
Berlin and the River Spee

If you want more information, say anything or you see a mistake in my translation, you can write a comment or send an e-mail to cabonorte2009@hotmail.es

VIAGEM AO CABO NORTE

Neste novo post, quero partilhar a viagem ao Cabo Norte (Noruega) que fiz em 2009 em carro desde Galiza. Podes ver o itinerario neste mapa:

:

The itinerary
O itinerario

Sempre quis ver o sol de meia-noite, e sabia que o Cabo Norte era um dos melhores sítios para vê-lo. Está situado a 71º 10′ 21″ de latitude, numa alta falésia sobre o Oceano Ártico. O Cabo norte é um lugar famoso também para muitos viajantes. Muitas pessoas chegan ali cada ano desde muitos lugares em carro, mota, autocaravana, …

The North Cape
O Cabo Norte

Fomos ao Cabo Norte duas pessoas e levou-nos um total de 22 dias. Decidimos viajar em Julho, porque o sol de meia-noite pode-se ver ali em Junho e Julho. Atravessamos vários países como França, Alemanha, Suécia ou Finlândia. Neste post podes ver muitas curiosidades e fotografias da viagem, e se precisas mais informação podes ler o post completo neste enlace em galego ou castelhano.

FRANÇA

França é um dos meus paises favoritos, e além disso tenho viajado várias vezes ali. Mas nesta viagem estivemos em dois sítios que nunca visitáramos antes: O Médoc (perto de Bourdeaux) e a Normandía. Em Médoc, muitas pessoas pescan desde estas cabanas especiais.

Saint Christoly Médoc, France
Saint Christoly Médoc, França

A Normandía foi muito famosa na Segunda Guerra Mundial. Visitamos lugares como as praias, canhões e os restos do porto artificial de Arromanches-les-Bains.

Arromanches les Bains, France
Arromanches les Bains, França
In Normandy, France
Em Normandia, França

BÉLGICA

Só passamos uma noite na Bélgica, mas estivemos numa das cidades mais formosas da Europa pelos seus canais e a sua Praça do Mercado: Bruges.

Brugge, Belgium
Bruges, Bélgica
Brugge, Belgium
Bruges, Bélgica

ALEMANHA

Entramos na Alemanha desde Holanda, e não estivemos muito tempo aqui porque preferimos estar mais dias nos países escandinavos. Uma das melhores coisas de alemanha são as suas auto-estradas (não têm limite de velocidade em alguns trajetos), ainda que são perigosas e têm bastante trânsito.

 

SUÉCIA

Entramos na Suécia atravessando a ponte do Oresund (16 quilómetros com a ponte, um túnel e uma ilha artificial). Neste país, visitamos lugares como Bastad, Gotemburgo ou Estocolmo. Bastad está localizado na costa sul, e dormimos neste perfeto Bed and Breakfast.

 

Båstad, Sweden
Båstad, Suécia


Em Gotemburgo (com mais de 500.000 habitantes, é a segunda cidade mais grande da Suécia), reunimo-nos com os nossos amigos Lito, Kersti e Sofía. Gozamos muito de Gothemburg com eles!

 

Feskekörka, Gothemburg, Sweden
Feskekörka, Gotemburgo, Suécia


Também visitamos a capital da Suécia: Estocolmo, que é uma bonita cidade com 14 ilhas. Tem interessantes lugares como a cidade velha (Gamla Stam) ou o Parlamento.

 

Stockholm, Sweden
Estocolmo, Suécia

Continuamos a viagem cruzando Suécia ao norte do país. A estrada atravessa típicas paisagens escandinavas com florestas de coníferas e lagos. Havia que conduzir devagar, já que há muitos sinais de alces.

Warning, mooses
Perigo, alces


Dormir em cabanas (com cocinha) é muito habitual em países escandinavos. Nós sempre dormimos em cabanas nestes lugares, porque são bem mais baratos que um hotel, e poupamos dinheiro também cocinhando nossa comida na cocinha.

 

Cabin in Sweden
Cabana na Suécia


FINLÂNDIA

Na Finlândia, a paisagem escandinava é impressionante. Enormes florestas de coníferas e milheiros de lagos. No Verão, a noite não existe, e a cor do céu é especial. Há muitas renas, que são de menor tamanho que os alces, mas estão por todas partes: Esta é a terra dos sami.

 

A lake in Finland
Um lago em Finlândia
A road and airport. Finland
Uma estrada e aeroporto. Finlândia


Reindeers in Ivalo, Finland
Renas en Ivalo, Finlândia

Em Rovaniemi (aqui vive o Pai Natal), atravessamos o Círculo Polar Ártico, que marca o extremo sul do sol de meia-noite.

 

Arctic Circle in Rovaniemi, Finland
Círculo Polar Ártico em Rovaniemi, Finlândia
Here lives Santa Claus. Rovaniemi, Finland
Aqui vive o Pai Natal. Rovaniemi, Finlândia


NORUEGA: O CABO NORTE E AS ILHAS LOFOTEN

Fizemos a primeira paragem na Noruega em Karasjok, perto da fronteira com Finlândia. Aqui está o Parlamento Sami.

 

Sami Parliament in Karasjok, Norway
Parlamento Sami em Karasjok, Noruega


Em Lakselv, chegamos ao Fiorde Porsangen, no Oceano Ártico. Depois, fizemos aproximadamente 200 quilómetros até entrar na Ilha de Mageroya, atravessando um túnel debaixo do mar (de portagem).

 

Sami tents in Porsangen Fjord, Norway
Tendas Sami no Fiorde Porsangen, Noruega
Porsangen Fjord, Norway
Fiorde Porsangen, Noruega


Uns quilómetros depois, já estávamos chegando ao nosso destino: O Cabo norte. Além disso, o tempo era perfeito (com sol, 20 grados, sem vento…). O Cabo Norte é onde o Oceano Atlántico se junta com o Oceano ártico, e muitas pessoas dízem que é o ponto mais ao norte da Europa, ainda que o Knivskjellodden (perto ao Cabo norte) é em realidade o ponto mais ao norte. aqui, tu podes ver o Globo Terrestre, o monumento às Crianças da Terra ou um centro turístico comercial, mas eu prefiro contemplar a paisagem.

The Globe in The North Cape, Norway
O Globo Terrestre no Cabo Norte, Noruega
The North Cape, Norway
O Cabo Norte, Noruega


Knivskjellodden, Norway
Knivskjellodden, Noruega
The Children of the Earth Monument in North Cape, Norway
Monumento às crianças da terra no Cabo Norte, Noruega

Nós queríamos ver o sol de meia-noite num lugar tranquilo perto do Cabo Norte, por isso escolhimos um lugar perto de skarsvag, a 45 minutos passeando desde este povo.

Midnight sun in North Cape, Norway
Sol de meia-noite no Cabo Norte, Noruega


Ao dia seguinte, começamos o nosso camino ao sul pela estrada E6, junto ao Oceano Atlántico, passando por paisagens incríveis.

Near to E6 road, Norway
Perto à estrada E6, Noruega


Skibotn, Norway
Skibotn, Noruega
Skibotn, Norway
Skibotn, Noruega

Um dia depois, chegamos às ilhas Lofoten. Aqui fomos ate Å, uma formosa aldeia onde remata a estrada. Posso acreditar que nas Ilhas Lofoten há umas das melhores paisagens que tenho visto.

 

Bridge in Lofoten, Norway
Ponte em Lofoten, Noruega
Lofoten Islands, Norway
Ilhas Lofoten, Noruega
Lofoten Islands, Norway
Ilhas Lofoten, Noruega
Å, Lofoten Islands, Norway
Å, Ilhas Lofoten, Noruega
Å, Lofoten Islands, Norway
Å, Ilhas Lofoten, Noruega


O RETORNO

Decidimos voltar por Suécia outra vez, porque preferimos visitar os fiordes do sul noutra viagem (que fizemos no ano 2011, e podes ver o post aqui). Estivemos 3 dias atravessando á Suécia.

 

Lake in Jukkasjärvi, Sweden
Lago em Jukkasjärvi, Suécia
Crossing The Arctic Cicle in Sweden
Atravessando o Círculo Polar Ártico em Suécia
Reindeers on the road, Sweden
Renas na estrada, Suécia


Estivemos também 3 dias na Alemanha. O primeiro dia visitamos um lugar terrível: Oa restos do campo de concentração de Bergen Belsen, onde morreu Anne Frank.

 

Bergen-Belsen concentration camp, Germany
Campo de Concentración de Bergen-Belsen, Alemanha
Here died Anne Frank, Bergen-Belsen concentration camp, Germany
Aqui morreu Anne Frank, Campo de concentración de Bergen-Belsen, Alemanha


Depois, descansamos duas noites em Titisee, na Selva Preta (ao sudoeste de Alemanha).

 

Lake Titisee, Germany
Lago Titisee, Alemanha
Lake Titisee, Germany
Lago Titisee, Alemanha


Levou-nos três dias desde Titisee até a nossa casa, e achamos com outro lugar terrível: Oradour-sur-Glane (França), uma aldeia que foi queimada, com os seus 642 habitantes dentro, pelas German Waffen SS company em 1944. Na actualidade as ruínas da cidade são um memorial.

 

Oradour sur Glane, France (July 2010)
Oradour sur Glane, França (Julho 2010)


A noite seguinte, dormimos em San Vicente de la Barquera, na costa norte da Espanha; e o 23 de Julho chegamos à casa. Estivemos viajando durante 22 dias e fizemos muitos quilómetros, mas voltaríamos a começar a mesma viagem outra vez.

Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es