Archivo de la etiqueta: el muro

QUE VER E FACER EN BERLÍN

O mellor de Berlín

The Branderburg Gate
A Porta de Branderburgo

Cando o GPS do meu coche ainda marcaba máis de 20 quilómetros para o centro de Berlín, xa entrara nos arredores da cidade, o que me daba a idea da extensión que ocupa a mesma. Pero a pesar da suas dimensións quedei moi sorprendido polo pouco tráfico e pola cantidade de sitio onde aparcar. Non sei se será pola boa planificación que caracteriza ós alemáns ou porque non conducín en horas punta, pero teño que recoñecer que non perdín nin un segundo en atascos en Berlín e ademais vin moito sitio onde aparcar (non podo decir o mesmo doutras cidades alemanas).

A Trabant in Berlin
Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para percorrer a cidade o coche non é a mellor solución. Berlín conta cunha boa rede de transporte público que facilita moito a visita, ainda que eu penso que a mellor forma de moverse por Berlín é a bicicleta. Nós levábamos as nosas, pero alí hai moitos lugares onde alugar unhas bicis.

Spee River
Rio Spree

Ainda que non é tan fermosa coma outras cidades europeas, Berlín gustoume porque é historia contemporánea pura. Ademais, non existe outro lugar onde se poda ver a diferencia tan evidente entre o bloque oriental (DDR) e occidental, e iso que xa fai máis de 20 anos da caída do muro que dividiu a cidade en dous durante case 30 anos.

.

The Wall
O Muro

O máis interesante da capital alemana para min é todo o relacionado coa división da cidade polo antigo muro e con Berlín Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museo da DDR son exemplos puros da historia recente da cidade, así como a impresionante Fernsehturm ou torre de telecomunicacións, todo un símbolo do bloque oriental, visible dende case toda a cidade. Tamén son famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall
Por aquí pasaba o muro
DDR traffic lights
Semáforo da DDR
DDR traffic lights
Semáforo da DDR
In The Wall
Brecha no Muro
The East Side Gallery
East Side Gallery

Ainda que xa pasaron máis de 20 anos da reunificación, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, con avenidas amplas e enormes bloques de edificios de formigón. Pero Berlín ten máis que restos da antiga DDR que merecen ser visitados, coma a Porta de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz , así coma fermosos lugares á beira do Río Spree. Tamén é recomendable dar unha volta pola rua máis céntrica, a Unter den Linden e pola Illa dos Museos.

Karl Marx Avenue
Avenida de Karl Marx
Memorial who died crossing the river
Memorial polos mortos cruzando o Rio Spree

Pero como dende o meu punto de vista só unha pequena parte de viaxar é ver museos, o mellor para disfrutar de Berlín é pasear, imaxinarse a sua historia polos restos que podemos ver no presente e frecuentar os moitos bares da cidade para tomar unhas boas cervexas alemanas. Se buscamos sitios onde non hai moitos turistas, podemos atopar sitios onde comer e beber cantidade e calidade sen gastar moitos cartos. Sen dúbida, esto e a sua pegada da historia recente son o mellor de Berlín.

Berlin and the River Spee
Berlín e o Rio Spree

Se desexas máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es

QUÉ VER Y HACER EN BERLÍN

Lo mejor de Berlín

The Branderburg Gate
La Puerta de Branderburgo

Cuando el GPS de mi coche aún marcaba más de 20 kilómetros para el centro de Berlín, ya había entrado en las afueras de la ciudad, lo que me daba la idea de la extensión que ocupa la misma. Pero a pesar de sus dimensiones quedé muy sorprendido por el poco tráfico y por la cantidad de sitio donde aparcar. No sé si será por la buena planificación que caracteriza a los alemanes o porque no conduje en horas punta, pero tengo que reconocer que no perdí ni un segundo en atascos en Berlín y además vi mucho sitio donde aparcar (no puedo decir lo mismo de otras ciudades alemanas)

A Trabant in Berlin
Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para recorrer la ciudad el coche no es la mejor solución. Berlín cuenta con una buena red de transporte público que facilita mucho la visita, aunque pienso que la mejor forma de moverse por Berlín es la bicicleta. Nosotros llevábamos las nuestras, pero allí hay muchos lugares donde alquilar unas bicis.

Spee River
Rio Spree

Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia contemporánea pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro que dividió la ciudad en dos durante casi 30 años.

.

The Wall
El Muro

Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo el relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones, todo un símbolo del bloque oriental, visible desde casi toda la ciudad. También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall
Por aquí pasaba el muro
DDR traffic lights
Semáforo de la DDR
DDR traffic lights
Semáforo de la DDR
In The Wall
En el Muro
The East Side Gallery
East Side Gallery

Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver por toda la antigua parte este de la ciudad, con avenidas amplias y enormes bloques de edificios de hormigón. Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo, el Bundestag o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spree. También es recomendable dar una vuelta por la calle más céntrica, la Unter den Linden, y por la Isla de los Museos.

Karl Marx Avenue
Avenida de Karl Marx
Memorial who died crossing the river
Memorial por los muertos cruzando el Rio Spree

Pero como desde mi punto de vista sólo una pequeña parte de viajar es ver museos, lo mejor para disfrutar de Berlín es pasear, imaginarse su historia por los restos que podemos ver en el presente y frecuentar los muchos bares de la ciudad para tomar unas buenas cervezas alemanas. Si buscamos sitios donde no hay muchos turistas, podemos encontrar sitios donde comer y beber cantidad y calidad sin gastar mucho dinero. Sin duda, esto y su huella de la historia reciente son lo mejor de Berlín.

Berlin and the River Spee
Berlín y el Rio Spree

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es