Archivo de la etiqueta: catedral

QUE VER E FACER EN COMPOSTELA

 

Que ver e outros consellos dun compostelano para visitar a cidade.

La catedral desde la Praza do Obradoiro
A Catedral dende a Praza do Obradoiro

Unha das cousas pola cal Compostela é coñecida no mundo é por ser o final das rutas xacobeas. Ondas de peregríns foron chegando a Compostela durante centos de anos deixando pegadas nesta cidade aberta ao estranxeiro dende a idade media. O obxectivo da maior parte destes visitantes da cidade é a catedral, o lugar máis visitado e un dos sitios máis importantes da Europa.

 

Rua do Vilar
Rua do Vilar

Mais Compostela non é so a catedral, ten ademáis un impresionante e moi ben conservado casco histórico e outros lugares ben importantes para calquer visitante. Nesta nova entrada do meu blog, convídovos a facer conmigo un percorrido por esta cidade ben coñecida por min, xa que é a cidade onde nacín e onde vivo.

 

Rincón cerca de la Catedral
Rincón preto da Catedral

 

A Catedral e as prazas que a rodean

Destino final da meirande parte dos visitantes, é sen dúbida o lugar máis espectacular da cidade. Moitos pelegríns chegan en busca da tumba do Apóstolo Santiago e o fume purificador do Botafumeiro. Mais tamén os que teñen como obxectivo unha visita mais cultural que espiritual poden gozar deste templo, especialmente polo impresionante Pórtico da Groria, unha auténtica xoia románica.

 

Detalle del Pórtico de la Gloria
Detalle do Pórtico da Gloria

A catedral é fermosa por dentro…e tamén por fora. Sen dúbida a fachada máis espectacular para moita xente é a do Obradoiro, de orixe barroco e partícipe, xunto cos edificios que a compoñen (Pazo de Raxoi, Hostal dos Reis Católicos e Colexio de San Xerome) nunha das prazas máis fotografiadas do mundo.

 

Praza do Obradoiro
Praza do Obradoiro

E ainda que non son tan coñecidas como a do Obradoiro, non son menos fermosas as outras fachadas: A románica das Praterías. A da Quintana, por ser onde cada ano santo se abre a Porta Santa. E por último a do norte, a da Azabachería, xusto en fronte do Seminario Maior.

 

Rua da conga
Rua da conga

Para coñecela, ademáis de percorrer todo o seu interior, recomendo dar un paseo ao seu arredor para ver todas as fachadas e rematando cunha visita guiada aos tellados da catedral.

 

Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral
Seminario Maior dende os tellados da Catedral

 

A zona vella

Como centro histórico e cultural dende a idade media, a cidade conta cun extenso e ben conservado casco antigo, desde o meu ponto de vista un dos mellores da Europa. O mellor para gozalo é pedir un mapa na oficina de turismo e pasear durante horas polas suas prazas e ruas empedradas. Imprescindibles son a Rua Nova, Rua do Vilar, Rua do Franco (con moitos restaurantes para turistas), Preguntoiro, Conga, Praza do Toural, Mazarelos, Praza de Cervantes, Casas Reais ou Algalia, mais calquera do casco historico non defrauda.

 

Praza de Cervantes en navidad
Praza de Cervantes en nadal

E como lugar de peregrinación, tamén temos igrexas. E moitas. Durante este paseo pola zona vella podemos ver algunhas moi interesantes como a de San Francisco, Salomé, San Agustín, Ánimas,…e en especial o Mosteiro de San Martiño Pinario.

 

Troia
Troia

Falar de Compostela é falar tamén da súa Universidade. Ainda que moitas das facultades actuais están espalladas polos arredores, podemos ver tamén edificios da antigua universidade polo centro histórico. Algunhas de elas aínda son utilizadas hoxe en día, como a Facultade de Medicina, a de Xeografía e Historia ou a de Filosofía, situada na acolledora Praza de Mazarelos.

 

Choiva en Compostela
Choiva en Compostela

Ademais, recomendo complementar o paseo polo casco antigo coa visita a algún museo (en especial o Museo do Pobo Galego) e a coñecida Praza de Abastos, onde tódalas mañas dos días laborais se pode ver no seu vivo mercado os mellores produtos do país. Se fose posível, o mellor é ver o mercado os xoves, xa que é cando hai máis postos de venda.

 

Escaleras en el Museo do Pobo Galego
Escaleiras no Museo do Pobo Galego

 

Fóra do centro histórico

Compostela conta con outros pontos de interese tamén fóra do casco antigo. A poucos pasos da rúa do Franco podemos dar un paseo pola Alameda, onde hai unhas impresionantes vistas da Catedral especialmente nun atardecer soleado. Os parques de Belvís, Bonaval ou Vista Alegre tamén están preto do centro, e ainda que non son tan visitados, non deixan de ser interesantes.

 

As Marías, en el Parque da Alameda
As Marías, no Parque da Alameda

Baixando dende o centro até o Barrio de Sar, é imprescindible a visita da Colexiata do Sar, igrexa románica onde destacan os seus arcos exteriores, que foron construídos posteriormente para evitar o derrumbe.

 

Rua das Rodas
Rua das Rodas

O interesante legado histórico de Compostela fai que construccións máis modernas como as que atopamos na zona universitaria ou a polémica Cidade da Cultura pasen desapercibidas pola maioría dos visitantes, ainda que tamén forman parte da cidade.

 

La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo
A Catedral coa Cidade da Cultura ao fondo

Xa para rematar este percorrido por Compostela, recomendovos algo que eu sempre tento facer cando visito unha cidade: Contemplala dende un bo miradoiro. Sen dúbida, as mellores vistas desta cidade son as que podemos gozar dende o Monte Pedroso. A uns catro quilómetros dende o centro (eso sí, con bastante pendente ao final) podemos facer unha pequena excursión andando pasando pola Granxa do Xesto para contemplar Compostela e o seu entorno dende outro ponto de vista.

 

Cerca de la Catedral
Preto da Catedral

 

E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tendes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia similar, non dubidedes poñer un comentario.

QUÉ VER Y HACER EN COMPOSTELA

 

Que ver y otros consejos de un compostelano para visitar la ciudad

La catedral desde la Praza do Obradoiro
La catedral desde la Praza do Obradoiro

Una de las cosas porque Compostela es conocida en el mundo es por ser el final de las rutas jacobeas. Olas de peregrinos fueron llegando a Compostela durante cientos de años dejando huellas en esta ciudad abierta al extranjero desde la edad media. El objetivo de la mayor parte de estos visitantes de la ciudad es la catedral, el lugar más visitado y uno de los sitios más importantes de Europa.

Rua do Vilar
Rua do Vilar

Pero Compostela no es solo la catedral, tiene además un impresionante y muy bien conservado casco histórico y otros lugares muy importantes para cualquier visitante. En esta nueva entrada de mi blog, os invito a hacer conmigo un recorrido por esta ciudad bien conocida por mí, ya que es la ciudad donde nací y donde vivo.

Rincón cerca de la Catedral
Rincón cerca de la Catedral

La Catedral y las plazas que la rodean

Destino final de la mayor parte de los visitantes, es sin duda el lugar más espectacular de la ciudad. Muchos peregrinos llegan en busca de la tumba del Apóstol Santiago y el humo purificador del Botafumeiro. Pero también los que tienen como objetivo una visita mas cultural que espiritual pueden disfrutar de este templo, especialmente por el impresionante Pórtico de la Gloria, una auténtica joya románica.

Detalle del Pórtico de la Gloria
Detalle del Pórtico de la Gloria

La catedral es hermosa por dentro…y también por fuera. Sin duda la fachada más espectacular para mucha gente es la del Obradoiro, de origen barroco y partícipe, junto con los edificios que la componen (Pazo de Raxoi, Hostal dos Reis Católicos y Colexio de San Xerome) en una de las plazas más fotografiadas del mundo.

Praza do Obradoiro
Praza do Obradoiro

Y aunque no son tan conocidas como la del Obradoiro, no son menos hermosas las otras fachadas: La románica de las Praterías. La de la Quintana, por ser donde cada año santo se abre la Puerta Santa. Y por último la del norte, la de la Azabachería, justo enfrente del Seminario Maior.

Rua da conga
Rua da conga

Para conocerla, además de recorrer todo su interior, recomiendo dar un paseo a su alrededor para ver todas las fachadas y acabando con una visita guiada a los tejados de la catedral.

Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral
Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral

La zona vieja

Como centro histórico y cultural desde la edad media, la ciudad cuenta con un extenso y bien conservado casco antiguo, desde mi punto de vista uno de los mejores de Europa. Lo mejor para disfrutarlo es pedir un mapa en la oficina de turismo y pasear durante horas por sus plazas y calles adoquinadas. Imprescindibles son la Rua Nova, Rua do Vilar, Rua do Franco (con muchos restaurantes para turistas), Preguntoiro, Conga, Praza do Toural, Mazarelos, Praza de Cervantes, Casas Reais o Algalia, pero cualquiera del casco histórico no defrauda.

Praza de Cervantes en navidad
Praza de Cervantes en navidad

Y como lugar de peregrinación, también tenemos iglesias. Y muchas. Durante este paseo por la zona vieja podemos ver algunas muy interesantes como la de San Francisco, Salomé, San Agustín, Ánimas,…y en especial el Convento de San Martiño Pinario.

Troia
Troia

Hablar de Compostela es hablar también de su Universidad. Aunque muchas de las facultades actuales están en los alrededores, podemos ver también edificios de la antigua universidad por el centro histórico. Algunas de ellas aún son utilizadas hoy en día, como la Facultade de Medicina, la de Xeografía e Historia o la de Filosofía, situada en la acogedora Praza de Mazarelos

Choiva en Compostela
Choiva en Compostela

Además, recomiendo complementar el paseo por el casco antiguo con la visita a algún museo (en especial el Museo do Pobo Galego) y la conocida Praza de Abastos, donde todas las mañanas de los días laborables se puede ver en su vivo mercado los mejores productos del país. Si fuera posible, es mejor ver el mercado los jueves, ya que es cuando hay más puestos de venta.

Escaleras en el Museo do Pobo Galego
Escaleras en el Museo do Pobo Galego

Fuera del centro histórico

Compostela cuenta con otros puntos de interés también fuera del casco antiguo. A pocos pasos de la Rua do Franco podemos dar un paseo por la Alameda, donde hay unas impresionantes vistas de la Catedral especialmente en un atardecer soleado. Los parques de Belvís, Bonaval o Vista Alegre también están cerca del centro, y aunque no son tan visitados, no dejan de ser interesantes.

As Marías, en el Parque da Alameda
As Marías, en el Parque da Alameda

Bajando desde el centro hasta el Barrio de Sar, es imprescindible la visita de la Colexiata do Sar, iglesia románica donde destacan sus arcos exteriores, que fueron construidos posteriormente para evitar el derrumbe.

Rua das Rodas
Rua das Rodas

El interesante legado histórico de Compostela hace que construcciones más modernas como las que encontramos en la zona universitaria o la polémica Cidade da Cultura pasen desapercibidas para la mayoría de los visitantes, aunque también forman parte de la ciudad.

La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo
La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo

Ya para acabar este recorrido por Compostela, os recomiendo algo que yo siempre trato de hacer cuando visito una ciudad: Contemplarla desde un buen mirador. Sin duda, las mejores vistas de esta ciudad son las que podemos disfrutar desde el Monte Pedroso. A unos cuatro kilómetros desde el centro (eso sí, con bastante pendiente al final) podemos hacer una pequeña excursión andando pasando por la Granxa do Xesto para contemplar Compostela y su entorno desde otro punto de vista.

Cerca de la Catedral
Cerca de la Catedral

 

Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis poner un comentario.